6.10 வள்ளலார் (வண்ணப்படம்)

பசிப்பிணி போக்கிய பரம தயாளர்

திருவருட்பிரகாச வள்ளலார்

(திரு அருட்ஜோதியில் கல்ந்த நாள்: தைப்பூசம், 19874)

About காண்டீபம்

தமிழகத்தில் தேசிய சிந்தனையைப் பரப்ப வெளியாகும் இருமொழி காலாண்டிதழின் மின்வடிவம்....
This entry was posted in தை-2018 and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s