2.15 கடவுளும் நானும்

ஸ்ரீ.பக்தவத்சலம்

(ஆங்கிலத்தில்: ஜான்சி)

bkathavathsalam-lyric-picture

துயிலெழுந்தார்;
உயிரெடுத்தேன்.

நீராடினார் ;
மழையாடினேன்.

பசியடைந்தார்;
பசியாறினேன்.

காமமெய்தினார்;
கலவிபுரிந்தேன்.

சினந்தார்;
சமரிட்டேன்.

விடைகளாயிருந்தார்;
வினாக்களாயிருந்தேன்.

மௌனமானார்;
தியானமானேன்.

அன்பிலலர்ந்தார்;
இன்புறவடைந்தேன்.

நன்றி பெருக்கினார்;
நாயுடன் இருந்தேன்.

லயித்திருந்தார்;
கவிதைகளாக்கினேன்.

திருவுலாவினார்;
தடம் தேடினேன்.

என்னையறிந்தார்;
தன்னைக் கரைத்தேன்.

இனி என்ன

இடையிடையே நான்

பயந்தும் துவண்டும்

வாழ்ந்தபோதெல்லாம்

அவரின் நிலையறியாமலேயே

உடல் விடுவேன் – துயிலடைவார்.

.

 *** 

 Thee and me

Tamil version: Sri.Bakthavatsalam

English Translation:  Mrs. Jansi

Thee roused
I emerged

Thee rinsed
I showered

Thee starved
I stuffed

Thee in vibes
I romanced

Thee riled
I scuffled

Thee responded
I examined

Thee relaxed
I reflected

Thee showered Love
I soaked in Bliss

Thee with integrity
I stayed with dog

Thee admired
I became poet

Thee roamed
I track his imprints

Thee recognized
I surrendered

When thee drowse
I will depart
Amid I lived in
Panic and grieve
Devoid of Thee’s presence

.

Advertisements

About காண்டீபம்

தமிழகத்தில் தேசிய சிந்தனையைப் பரப்ப வெளியாகும் இருமொழி காலாண்டிதழின் மின்வடிவம்....
This entry was posted in தை-2017 and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s